my site https://replica-watches.club/. Perfect gift https://www.uhrenreplik.com. see https://fakerolex.cc/. pop over here www.omegawatches2015.com. find out who sells the best replica watches. check that internetbreitling. click for source richard mille replica. finest materials with scrupulous attention to details. Find more here https://www.lawtagheuer.com/. With Discount fake breitling.

Využití mediace v sociálních službách - Akreditovaný vzdělávací kurz

Na tento kurz se již nelze přihlásit.

Datum konání:21.4.2022 - 22.4.2022 (8:30 - 15:30 hod.)
Ukončení registrace:19.4.2022
Číslo akreditace:A2021/0631-SP/PC
Časová dotace:16 hodin
Cílová skupina:SP/PC
Místo konání:Dukelská 264/5, 737 01 Český Těšín
Lektor:Mgr. Marek Tkáč
Volná kapacita:4 místa
Kurz otevřen i pro veřejnost:4 místa
Cena:3 000 Kč
Sleva pro zaměstnance SD 20 % (2 400 Kč)
Kurz nabízí jeho účastníkům možnost náhledu na konfliktní komunikaci, se kterou se pracovníci setkávají v sociálních službách, a seznámení se s metodou řešení konfliktů a sporů vznikajících v kontextu poskytování služeb klientům. Frekventanti se také seznámí s jednotlivými druhy konfliktních situací a jejich dynamikou. Pozornost bude věnována způsobům řešení konfliktů a sporů, s nimiž se mohou setkat pracovníci v sociálních službách, ať už v přímě práci s klienty, anebo v rámci týmové spolupráce. Klientská a případová práce v sociálních službách je velmi náročná  a klade na pracovníky vysoké nároky na zvládání velkého množství situací, které mohou být z jejich povahy potenciálně rizikové z hlediska vzniku a eskalace konfliktu. Dovednost rozpoznávání zdrojů a příčin konfliktů, jejich vývoje a aplikovatelných komunikačních metod může výrazně přispět k jejich předcházení, respektive řešení, a tím umožnit pracovníkům efektivně vykonávat jejich (odbornou klientskou) práci. Jednou z metod řešení konfliktů může být mediace. Teoretické poznatky z oblasti mediace si účastníci doplní a rozvinou v praktických cvičeních v malých i velkých skupinách. V zážitkových cvičeních a modelových situacích pak budou teoretické znalosti nacvičeny a ukotveny. 
Více informací:Bc. Vladimíra Kullová
E-mail:info@dinstitut.cz
Telefon:731 196 885, 558 764 352Diakonický institut