my site https://replica-watches.club/. Perfect gift https://www.uhrenreplik.com. see https://fakerolex.cc/. pop over here www.omegawatches2015.com. find out who sells the best replica watches. check that internetbreitling. click for source richard mille replica. finest materials with scrupulous attention to details. Find more here https://www.lawtagheuer.com/. With Discount fake breitling.

Stárnutí lidí se zdravotním postižením - Akreditovaný vzdělávací kurz

Na tento kurz se již nelze přihlásit.

Datum konání:4.4.2023 (8:30 - 15:30 )
Ukončení registrace:31.3.2023
Číslo akreditace:A2022/0124-SP/PC
Časová dotace:8 hodin
Cílová skupina:SP/PC
Místo konání:Ústředí Slezské diakonie, Dukelská 264/5, Český Těšín 737 01
Lektor:Mgr. Šárka Hlisnikovská
Volná kapacita:1 místo
Cena:1 300 Kč
Cílem kurzu je podpořit účastníky v uvědomění, že u lidí se zdravotním postižením není hlavní kalendářní věk, ale to, jak velkou míru podpory a v jakých oblastech potřebují. S čímž se pojí i forma a druh poskytované služby či podpory. Změny v přístupech k lidem s postižením s sebou nesou také podporu lidí v jejich právech, v rozhodování o podobě každodenního života, úpravu podmínek, za nichž je podpora poskytována, i změnu systému práce s člověkem. Účastníci se seznámí s riziky ústavní péče, smyslem a principy deinstitucionalizace, možnostmi podpory formou neformální péče i sociálními službami v komunitě. Pracovníci budou směrování k pochopení toho, co znamená normalita, a jak stárnutí člověka ovlivňuje prožívání běžného dne a zda či jakou měrou souvisí s podporou člověka, který využívá sociální služby. Pracovníci budou vedeni k náhledu na možnosti řešení nepříznivé situace člověka tak, aby se podpora vázala k běžnému životu, dle potřeb člověka, k práci s přirozeným rizikem, respektovala práva a odpovědnost člověka, prožívání života srovnatelného s životem vrstevníka. Kurz bude postaven na sdílení vlastních zkušeností účastníků z praxe, které budou ukotvovány s vazbou na legislativu a zásady sociálních služeb. Rovněž bude uvedena zkušenost s podporou lidí v přechodu do menších služeb v komunitě, a to i u lidí, kteří se zde stěhovali ve vyšším věku (jak zde žijí, co jim to přináší, jak vypadá jejich podpora ze strany pracovníků aj.).
Více informací:Bc.Vladimíra Kullová
E-mail:info@dinstitut.cz
Telefon:731 196 885, 558 764 352Diakonický institut