my site https://replica-watches.club/. Perfect gift https://www.uhrenreplik.com. see https://fakerolex.cc/. pop over here www.omegawatches2015.com. find out who sells the best replica watches. check that internetbreitling. click for source richard mille replica. finest materials with scrupulous attention to details. Find more here https://www.lawtagheuer.com/. With Discount fake breitling.

Reminiscenční terapie v podmínkách sociálních služeb - ONLINE - Akreditovaný vzdělávací kurz

Na tento kurz se již nelze přihlásit.

Datum konání:3.2.2022 (8:00 - 15:00)
Ukončení registrace:2.2.2022
Číslo akreditace:A2021/0677-SP/PC
Časová dotace:8 hodin
Cílová skupina:SP/PC
Místo konání:ONLINE
Lektor:Mgr. Kristýna Bredlerová, DiS.
Volná kapacita:4 místa
Kurz otevřen i pro veřejnost:3 místa
Cena:1 625 Kč
Sleva pro zaměstnance SD 20 % (1 300 Kč)
Reminiscence je vybavování událostí, zkušeností a aktivit ze života člověka, které se uskutečňuje buď o samotě nebo spolu s jinou osobou. Vzdělávací program nabízí možnosti využití vzpomínek při každodenní aktivizaci seniorů. Teoretické informace jsou doplněny četnými praktickými ukázkami reminiscenční terapie a sdílením zkušeností s využíváním této techniky v sociální praxi. Účastníci semináře se naučí u osob s demencí vyvolávat vzpomínky pomocí vhodně zvolených aktivátorů. Cílem reminiscence je zlepšení zdravotního stavu seniora, posílení jeho lidské důstojnosti, zdokonalení komunikace a ve svých důsledcích také pomoc a podpora pečovateli.
Více informací:Bc. Vladimíra Kullová
E-mail:info@dinstitut.cz
Telefon:731 196 885, 558 764 352Diakonický institut