my site https://replica-watches.club/. Perfect gift https://www.uhrenreplik.com. see https://fakerolex.cc/. pop over here www.omegawatches2015.com. find out who sells the best replica watches. check that internetbreitling. click for source richard mille replica. finest materials with scrupulous attention to details. Find more here https://www.lawtagheuer.com/. With Discount fake breitling.

Problematika poruch chování osob s mentálním postižením - ONLINE - Akreditovaný vzdělávací kurz

Na tento kurz se již nelze přihlásit.

Datum konání:28.3.2023 (8:00 - 15:00 )
Ukončení registrace:26.3.2023
Číslo akreditace:A2021/0619-SP/PC/VP
Časová dotace:8 hodin
Cílová skupina:SP/PC/VP
Místo konání:ONLINE - platforma GOOGLE MEET
Lektor:Bc.Simona Tomanová
Volná kapacita:3 místa
Kurz otevřen i pro veřejnost:4 místa
Cena:1 800 Kč
Sleva pro zaměstnance SD 20 % (1 440 Kč)
Profesní kurz "Problematika poruch chování osob s mentálním postižením" je kurzem základním, předává pracujícím v sociálních službách praktické rady, jak zlepšit přístup k uživatelům sociálních služeb, kteří mají poruchy chování v důsledku svého postižení. Vzdělávací program je členěn do šesti částí. V první části jsou uvedeny nové trendy v sociální péči o osoby s mentálním postižením, práva těchto uživatelů sociálních služeb a jsou popsány psychologické zvláštnosti osob s mentálním postižením. Druhá část vysvětluje problémové chování, se kterým se u osob s mentálním postižením setkáváme. Třetí část se zabývá sociálním kontextem problémového chování, tedy dopadem atypického chování na samotného postiženého. Čtvrtá část vysvětluje vhodné motivační prvky, které lze úspěšně využít v prostředí sociálních služeb. Pátá část uvádí způsoby přístupu ke klientům s poruchami chování. Zabývá se tím, co nepomáhá a jak na to. Šestá část seznamuje s účinky a výhodami komunitního modelu sociální péče.
Více informací:Bc.Vladimíra Kullová
E-mail:info@dinstitut.cz
Telefon:731 196 885, 558 764 352Diakonický institut