my site https://replica-watches.club/. Perfect gift https://www.uhrenreplik.com. see https://fakerolex.cc/. pop over here www.omegawatches2015.com. find out who sells the best replica watches. check that internetbreitling. click for source richard mille replica. finest materials with scrupulous attention to details. Find more here https://www.lawtagheuer.com/. With Discount fake breitling.

Poskytování paliativní péče v podmínkách sociálních služeb ONLINE - Akreditovaný vzdělávací kurz

Na tento kurz se již nelze přihlásit.

Datum konání:9.3.2022 (8:00 - 15:00 hod.)
Ukončení registrace:4.3.2022
Číslo akreditace:A2019/0892-SP/PC/PP
Časová dotace:8 hodin
Cílová skupina:SP/PC/PP
Místo konání:Online - platforma ZOOM
Lektor:Mgr. Bc. Jana Lacmanová, DiS.
Volná kapacita:3 místa
Kurz otevřen i pro veřejnost:3 místa
Cena:1 625 Kč
Sleva pro zaměstnance SD 20 % (1 300 Kč)
Paliativní péče je přístup, při kterém zmírňováním utrpení zvyšujeme kvalitu
života umírajících. Tento postup je založen na včasné identifikaci, bezchybné
diagnostice a tišení bolesti a také na zjištění ostatních fyzických, psychosociálních a
duchovních problémů a jejich zvládání. Jde o pomoc umírajícím a jejich blízkým, kteří
společně čelí problémům spojeným s nevyléčitelnou nemocí. Školení nabízí podpůrný
systém, který má pracovníkům v sociálních službách, zdravotníkům, dobrovolníkům i
rodinným příslušníkům pomoci zvládnout dosloužit těžce nemocnému a umírajícímu.
Více informací:Bc. Vladimíra Kullová
E-mail:info@dinstitut.cz
Telefon:731 196 885, 558 764 352

Program

Obsah:

• postoje k umírání a smrti, historický vývoj
• příčiny utrpení umírajícího
• poslední úsek životní cesty člověka
• poskytování paliativní péče, umění doprovázet
• problematika paliace a eutanázie
• etické principy v péči o těžce nemocného a umírajícího
• hospicové hnutíDiakonický institut