červen 2024
poútstčtsone
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nebojme se spirituality! Úvod do tématu vnímání a naplňování spirituálních potřeb klienta - Akreditovaný vzdělávací kurz

Na tento kurz se již nelze přihlásit.

Datum konání:5.6.2023 (8:30 - 15:30 )
Ukončení registrace:31.5.2023
Číslo akreditace:A2022/0279-SP/PC/PP
Časová dotace:8 hodin
Cílová skupina:SP/PC/PP
Místo konání:Ústředí Slezské diakonie, Dukelská 264/5, Český Těšín 737 01
Lektor:Mgr. David Šourek
Volná kapacita:Obsazeno
Přihlašte se jako náhradník!
Kurz otevřen i pro veřejnost:5 míst
Cena:1 890 Kč
Sleva pro zaměstnance SD 18 % (1 550 Kč)
Téma spirituality a spirituální péče je pro mnoho pracovníků sociálních služeb nesrozumitelné a odtažité. A i když si uvědomují, že člověk (v pozici jejich klienta) má i jiné než základní, tedy tělesné potřeby, neví, jak těmto ostatním potřebám člověka/klienta správně porozumět a pomoci jejich naplnění. A proto se tomuto tématu vyhýbají. Cílem semináře je tedy toto téma otevřít a ukázat nejen teoreticky, ale také na praktických příkladech a kazuistikách, že spiritualita je obecná lidská zkušenost/potřeba, která je nám všem společná a která především ovlivňuje způsob, jakým zpracováváme zkušenost s tím, co nás v životě "přesahuje" a jak přemýšlíme o svém životě. Téma spirituality a spirituálních potřeb však často nabývá největší důležitosti v mezních životních situacích, k nimž patří např. také nemoc, stárnutí či umírání. Pokud však pečující profesionálové nebudou rozumět spirituálním a existenciálním potřebám svých klientů v takovýchto situacích, nebudou schopni je vnímat nebo identifikovat, nebo nebudou vědět, jak mohou přispět k jejich uspokojení a naplnění, bude to mít negativní dopad na kvalitu života jejich klientů. Seminář proto přinese také konkrétní návody a postupy, jak s tématem vnímavosti a uspokojováním spirituálních potřeb pracovat v každodenní praxi.
Více informací:Bc.Vladimíra Kullová
E-mail:info@dinstitut.cz
Telefon:731 196 885, 558 764 352Diakonický institut