my site https://replica-watches.club/. Perfect gift https://www.uhrenreplik.com. see https://fakerolex.cc/. pop over here www.omegawatches2015.com. find out who sells the best replica watches. check that internetbreitling. click for source richard mille replica. finest materials with scrupulous attention to details. Find more here https://www.lawtagheuer.com/. With Discount fake breitling.

Komunikace s agresivním klientem - Akreditovaný vzdělávací kurz

Na tento kurz se již nelze přihlásit.

Datum konání:5.4.2022 (8:30 - 15:30 hod.)
Ukončení registrace:31.3.2022
Číslo akreditace:A2019/0707 - SP/PC
Časová dotace:8 hodin
Cílová skupina:SP/PC
Místo konání:Dukelská 264/5, 737 01 Český Těšín
Lektor:MUDr. Michal Raszka, PhD.
Volná kapacita:Obsazeno
Přihlašte se jako náhradník!
Kurz otevřen i pro veřejnost:5 míst
Cena:1 500 Kč
Sleva pro zaměstnance SD 20 % (1 200 Kč)
Kurz se zaměří na téma základního zvládání agresivních projevů u klientů. V teoretické části se bude věnovat agresi z hlediska jejího základního rozdělení a příčin. Účastníci kurzu se seznámí se základními typickými projevy agrese a s faktory, které agresivní chování ovlivňují. Seznámí se duševními onemocněními, pro které je agresivní jednání typické: mentální retardace, demence, závislost na návykových látkách, psychotické poruchy, vybrané poruchy osobnosti. V praktické části se budou účastníci kurzu věnovat nácviku základních dovedností při jednání s agresivním jedincem. Součástí nácviku budou tzv. deeskalační techniky, a také reflexe a možnosti ovlivnění vlastních agresivních projevů při práci s klienty.
Více informací:Bc. Vladimíra Kullová
E-mail:info@dinstitut.cz
Telefon:731 196 885, 558 764 352Diakonický institut