duben 2024
poútstčtsone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

Efektivní vyhodnocování kvality sociální služby - Akreditovaný vzdělávací kurz

Na tento kurz se již nelze přihlásit.

Datum konání:3.4.2024 (8:30 - 15:30 )
Ukončení registrace:2.4.2024
Číslo akreditace:A2023/0191-SP/PC/VP
Časová dotace:8 hodin
Cílová skupina:SP/VP
Místo konání:Ústředí Slezské diakonie, Dukelská 264/5, Český Těšín 737 01
Lektor:Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
Volná kapacita:1 místo
Cena:2 188 Kč
Sleva pro zaměstnance SD 20 % (1 750 Kč)
Tématem kurzu je požadavek standardu č. 15 autoevaluace poskytovatele sociální služby. Tato schopnost je základní dovedností pro zvyšování kvality poskytovaných služeb, protože přináší cennou zpětnou vazbu a podněty k úpravě nastavení služby. Účastníci se naučí porozumět požadavku kriterií standardu č. 15 a především se naučí používat techniky, které jim umožní efektivně vyhodnocovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb, např. polostrukturovaný rozhovor, strukturovaný dotazník, zúčastněné pozorování, obsahovou analýzu dokumentů apod. Všechny metody a techniky budou procvičovány prakticky. Dále budou účastníci seznámeni jak sebehodnocení plánovat a učinit tuto aktivitu pravidelnou a přirozenou součástí chodu služby. Absolventi budou schopni sestavit plán sebehodnocení navrhnout vhodné techniky a tento plán realizovat i vyhodnotit. Tato schopnost by se měla kladně projevit na kvalitě příslušné sociální služby.

 Získané dovednosti a znalosti:
  • účastníci rozumí významu sebehodnocení a požadavkům kriterií standardu č. 15.
  • účastníci umí používat základní techniky autoevaluace, jako je rozhovor, dotazník, pozorování, analýza dokumentů
  • dovedou sestavit a realizovat autoevaluační plán jako podklad pro plán rozvoje služby.
Více informací:Bc.Vladimíra Kullová
E-mail:info@dinstitut.cz
Telefon:731 196 885, 558 764 352Diakonický institut