my site https://replica-watches.club/. Perfect gift https://www.uhrenreplik.com. see https://fakerolex.cc/. pop over here www.omegawatches2015.com. find out who sells the best replica watches. check that internetbreitling. click for source richard mille replica. finest materials with scrupulous attention to details. Find more here https://www.lawtagheuer.com/. With Discount fake breitling.

Dítě jako svěděk a oběť domácího násilí - Akreditovaný vzdělávací kurz

Chci se přihlásit..

Datum konání:15.6.2023 (9:00 - 16:00)
Ukončení registrace:12.6.2023
Číslo akreditace:A2021/0726-SP
Časová dotace:8 hodin
Cílová skupina:SP
Místo konání:Ústředí Slezské diakonie, Dukelská 264/5, Český Těšín 737 01
Lektor:PhDr.Eva Klimentová, Ph.D.
Volná kapacita:7 míst
Kurz otevřen i pro veřejnost:2 místa
Cena:1 890 Kč
Sleva pro zaměstnance SD 18 % (1 550 Kč)
Cílem kurzu je navázat na základní vědomosti frekventantů kurzu - sociálních pracovníků - o problematice domácího násilí a syndromu týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte, které jsou součástí minimálního standardu vzdělávání v sociální práci, upevnit je a doplnit. Kurz představuje problematiku domácího násilí zasahujícího do života dítěte, které se tak ocitá v roli svědka či dokonce oběti domácího násilí. Domácí násilí v jakékoli formě má devastující vliv na saturaci potřeby bezpečí a smysluplného světa, které patří mezi základní psychické potřeby dětského věku. Rozbití životních jistot má potom negativní dopad na zdravý psychický, emoční a morální vývoj dítěte. Kurz nabízí účastníkům nezbytné informace a nástroje, jak rozpoznat příznaky domácího násilí a jak s dětmi o možném domácím násilí hovořit tak, aby bylo v případě potřeby možné ho neprodleně řešit. Je nezbytné, aby v situaci, kdy se dítě s výskytem domácího násilí v rodině svěří, dokázal sociální pracovník efektivně reagovat. Kurz rozvíjí kompetence frekventantů v efektivní detekci příznaků domácího násilí (s vazbou na syndrom CAN - zejména ve formě psychického týrání), v rozpoznávání jeho charakteristik, v projektování možností řešení domácího násilí v rodině dítěte. Kompetence sociálních pracovníků jsou v průběhu kurzu rozvíjeny ve vztahu k pomoci jednak ohroženému dítěti, jednak jeho rodině.
Více informací:Bc.Vladimíra Kullová
E-mail:info@dinstitut.cz
Telefon:731 196 885, 558 764 352

Přihláška kurzu "Dítě jako svěděk a oběť domácího násilí" - 15.6.2023

Přihlásit
E-mail
Heslo
    Nevím heslo
    

Nemám vytvořen účet, chci se
přihlásit

Diakonický institut