duben 2024
poútstčtsone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí - Akreditovaný vzdělávací kurz

Na tento kurz se již nelze přihlásit.

Datum konání:15.6.2023 (9:00 - 16:00)
Ukončení registrace:14.6.2023
Číslo akreditace:A2021/0726-SP
Časová dotace:8 hodin
Cílová skupina:SP
Místo konání:Ústředí Slezské diakonie, Dukelská 264/5, Český Těšín 737 01
Lektor:PhDr.Eva Klimentová, Ph.D.
Volná kapacita:2 místa
Kurz otevřen i pro veřejnost:1 místo
Cena:1 890 Kč
Sleva pro zaměstnance SD 18 % (1 550 Kč)
Cílem kurzu je navázat na základní vědomosti frekventantů kurzu - sociálních pracovníků - o problematice domácího násilí a syndromu týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte, které jsou součástí minimálního standardu vzdělávání v sociální práci, upevnit je a doplnit. Kurz představuje problematiku domácího násilí zasahujícího do života dítěte, které se tak ocitá v roli svědka či dokonce oběti domácího násilí. Domácí násilí v jakékoli formě má devastující vliv na saturaci potřeby bezpečí a smysluplného světa, které patří mezi základní psychické potřeby dětského věku. Rozbití životních jistot má potom negativní dopad na zdravý psychický, emoční a morální vývoj dítěte. Kurz nabízí účastníkům nezbytné informace a nástroje, jak rozpoznat příznaky domácího násilí a jak s dětmi o možném domácím násilí hovořit tak, aby bylo v případě potřeby možné ho neprodleně řešit. Je nezbytné, aby v situaci, kdy se dítě s výskytem domácího násilí v rodině svěří, dokázal sociální pracovník efektivně reagovat. Kurz rozvíjí kompetence frekventantů v efektivní detekci příznaků domácího násilí (s vazbou na syndrom CAN - zejména ve formě psychického týrání), v rozpoznávání jeho charakteristik, v projektování možností řešení domácího násilí v rodině dítěte. Kompetence sociálních pracovníků jsou v průběhu kurzu rozvíjeny ve vztahu k pomoci jednak ohroženému dítěti, jednak jeho rodině.
Více informací:Bc.Vladimíra Kullová
E-mail:info@dinstitut.cz
Telefon:731 196 885, 558 764 352Diakonický institut